زنده باد گذشته

 - پوپک گلدره رو یادتون میاد ؟

یادتونه (دنیای شیرین دریا )بنده خدا تازه که فوت کرده بود شبکه ها گیر داده بودن هی ازش فیلم و سریال پخش میکردن چقد دلم واسه مادرش میسوخت ...

- این سریالو یادتونه ؟

فیلمای قدیمی کجا فیلمای الان کجا ؟؟فقط بلدن فیلم بسازن طرف به عزیزش خیانت کرده همین صمیمیتی که تو فیلمای گذشته بود کجا تو فیلمای الان کجا ؟

- از بچگی از پاک کن بدم میاومد نمیدونم چرا ، یه اخلاقی داشتم هر وسیله ای که روی زمین می افتاد بدم می اومد برش دارم مخصوصا پاک کن .. واسه همین همیشه مامانم پاک کنمو سوراخ میکرد یه بندی اویزون میکرد  بهش مینداخت گردنم تا نندازم پاییننیشخند

/ 21 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پیمآنـ

اگهـ نیآیـ وبلآگمو ببینیـ بآ اینـ تفنگـ میکشمتـ [نیشخند] ._|\____________________,,_ ../ `--||||||||----------------------] ./_==____________________| ...),---.(_(__) / ..// (\) ),----".' .//___// /`----' / ____ / سلآمـ دوستآیـ گلمـ . . . افتتاحیهـ وبـ جدیدمـ هستـ امروز خوشحآلـ میشمـ بهمـ سربزنیدـ و نظرتونـ رو بگیدـ[قلب] دوسـ داشتیـدـ بهمـ هدیهـ همـ بدیدـ [چشمک] چندـ تآ نظرمـ بزاریدـ منـ قبولـ دارمـ[گل] ادرسـ وبـ : http://bittercandy.blogfa.com/

محمد فتحي

گر تو گاهی یادی از دل ما بكنی ، بد نیست گر تو گاهی نگاهی بر مـا بكنـ ـی ، بد نیسـت گناهــی نیست ، بودن و یا رفتن گناهــی نیست ، گناه كردن از روی بی گناهی گناه چیست ؟ راه رفتن برروی دل های شكسته (؟) نه ! گناه بی گناهی ، می سوزاند دل را آسانتر از آن چیزی كه فكرش را بكنی "من" می روم "تو" نیز روزی خواهی رفت .. رو به گناه ، نه ! ---------------------------------- محمد فتحي ( ابوالفتحي ) ---------------------------------- مرد تنهايي 22 فروردين 91 ----------------------------------

جودی...E .P. Association

سلام دوست جودی! خب، تا حد ممکن سعی کنیم از گاز مراقبت کنیم;) اگه با یه کوچولو لباس بیشتر نشد و پنجره و...اینا هم درزگیری شده بود، اون وقت به نظر من که اشکالی نداره! داره؟!;)

جودی...E .P. Association

یادش به خیر... سریال نرگس....و پوپک گلدره...روحش شاد... کاملا موافقم با این پستت..[ناراحت]

پیمآنـ

سلام . . مرسی نظر لطفته [قلب] اره هر2تا رو دارم و هر2تا رو هم به موقع و به وقتش اپ میکنم

پیمآنـ

روسـَريـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآيـَت پـوشـيـבه بآشـَב ... آرآيـِش نـَكـن ... حـَتـے اگـہ رآه בآره زيـبآ هـَم نـَبآش ... בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـويـش رآ ... اينـجآ ايـرآن اسـت ... בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآري ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر يـكـ شـَبـَنـב ... בَر خـيآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے ... امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآليـسـت و بـَس ... كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت ميـنـشيـنـَב ... בخـتـَرَك ايـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت ... سيـرآب شـבن چـشـم هآ خيـآلـے بآطل اسـت ... از בيـב مـَرבم اينـجآ ... اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے ... اگـَر زيـبآ بآشـے فـآحـشــہ ... اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے ميـگويـَنـב خـَرآب اسـت ... اگـَر سـَرב بآشـے ميـگويـَنـב قـيـمـَتـَش بآلآسـت ... בخـتـَرَك ايـن جـآ زَن بـوבَن בل شـيـر مـے خـوآهـَב ... ايـن جـآ بآيـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے ...

سارا

سلام دوستی .نه من واسه سال 91 نوشتم .نمیدونم چرا حس میکنم سال 91 خیلی دوستمه یاعلی